Kedy pôstny koniec?

Pôst je náboženské pozorovanie v kresťanskom liturgickom kalendári, ktorý začína v popolnú stredu, pričom trvá šesť týždňov. Končí tesne pred Veľkonočnou nedeľou, deň pripomínajúci Ježišovo vzkriesenie. Popolcová streda sa z roka na rok mení z dôvodu zmien v termínoch Veľkej noci. Zvyčajne spadá medzi 3. februárom a 10. marcom. Obdobie pôstu sa pozoruje na pamiatku svätého týždňa, ktorý viedol k smrti, pohrebu a vzkrieseniu Ježiša a iných udalostí ako triumfálny vstup Ježiša do Jeruzalema, ktorý sa oslavuje ako Palm. nedeľa. Vrcholom pôstneho obdobia je zvyčajne spomienka na Ježišovo ukrižovanie, pozorované ako Veľký piatok. Pôstne obdobie tradične trvá štyridsať dní, aby si pripomenulo štyridsať dní, ktoré Ježiš strávil na púšti. Túto udalosť väčšinou pozorujú anglikánske, rímskokatolícke, metodistické, luteránske a pravoslávne cirkvi.

Kedy pôstny koniec?

Tam bolo veľa teórií týkajúcich sa, keď obdobie pôstu by malo skončiť. Lehota nie je vždy stanovená, pretože dátum začiatku požičiavania sa zvyčajne líši. Koniec pôstu sa tiež líši od denominácie k denominácii v závislosti od ich definície, presvedčení a praktík počas pôstu. Anglikánsky pôst trvá zvyčajne 44 až 46 dní. V Rímskom katolíkovi je pôst 40 dní a končí večerom večere Pána, tesne pred začiatkom svätého štvrtok.

Na rozdiel od myslenia mnohých ľudí, Svätý týždeň je tiež súčasťou pôstu. Svätý týždeň zahŕňa Zelený štvrtok, oslavu Ježišovej poslednej večere s jeho učeníkmi, Veľký piatok, ktorý je spomienkou na deň, keď Ježiš zomrel a bol ukrižovaný, a posledný deň pôstu, Svätej soboty, ktorá ctí deň Ježiša. mŕtve telo bolo položené v hrobe. Nasledujúci deň je Veľkonočná nedeľa, oslava Jeho vzkriesenia.

Všeobecne platí, že Lentar kalendár je Lunárny kalendár, dôvod, prečo sa dátumy líšia z roka na rok. Veľkonočná nedeľa je zvyčajne prvá nedeľa po prvom splne. Po vzniku Veľkonočnej nedele sa ustanovujú aj ďalšie pôstne dni a popolcová streda.

Postupy a clá počas pôstu

Priaznivci denominácií, ktoré pozorujú pôst, ako je uvedené vyššie, označujú nástup pôstu zapájaním sa do modlitby, pokánia, umŕtvovania tela, pokánia ich hriechov, dávania almužny a sebazaprenia. Veriaci popierajú niektoré z luxusných vecí počas pôstneho obdobia. V rímskokatolíckej cirkvi sa nepoužívajú dekorácie ako kvety. Pozmenené sochy a náboženské symboly sú zakryté fialovými kúskami látky, ktoré znamenajú temnotu obdobia. Rímskokatolícki veriaci sa tiež zdržiavajú konzumácie mäsa. Katolíci sa zdržiavajú spevu „alelluia“ a počas hudobnej činnosti používajú hudobné nástroje, aby naznačili temnú náladu obdobia. Na počesť fáz po Ježišovom zatknutí na jeho smrť sa rímski katolíci zúčastňujú na ceste kríža. Sväté obdobie končí veľkonočnou vigíliou za súmraku na Svätej sobote alebo na Veľkonočnú nedeľu.