krajiny

krajiny - Aké sú hlavné prírodné zdroje Kene?

Aké sú hlavné prírodné zdroje Kene?

Keňa je krajina nachádzajúca sa vo východnej Afrike a je známa Veľkou priekopovou dolinou, ktorá ňou preteká. Keňa sa rozkladá na ploche 224 960 štvorcových míľ a je tu približne 50 miliónov obyvateľov. Keňa má dobre rozvinutú fyzickú a sociálnu infraštruktúru v porovnaní s inými susednými krajinami. Ekonomické vyhliadky zazna