Čo a kedy je svetový deň divokej zveri?

Príroda je termín, ktorý označuje zvieratá, ktoré žijú vo voľnej prírode. Termín tiež označuje rastliny, huby a akékoľvek iné organizmy, ktoré sa darí vo voľnej prírode a neboli zavedené ľuďmi. V priebehu rokov ľudské bytosti domestikovali niektoré zvieratá, ktoré teraz žijú v prímestskom prostredí. Podľa správy Svetového fondu pre voľne žijúce zvieratá sa celosvetová populácia voľne žijúcich živočíchov znížila o 52%. V posledných rokoch sa vyskytli obavy o prírodné prostredie, ktoré viedlo k protestom aktivistov proti vykorisťovaniu voľne žijúcich živočíchov za účelom zábavy.

Čo je Svetový deň divokej zveri?

Svetový deň voľne žijúcich živočíchov je deň, ktorý oslavuje a prináša problémy svetu divokých tvorov a rastlín. Deň obhajuje aj kontrolu medzinárodného obchodu, aby sa zabránilo ohrozeniu prežitia voľne žijúcich živočíchov. Tento deň predstavuje príležitosť na oslavu voľne žijúcich živočíchov v rôznych formách. Svetový deň voľne žijúcich živočíchov je tiež dňom, ktorý pripomína ľuďom potrebu tvrdšieho boja proti divokej zveri a zásahu človeka, čo viedlo k zníženiu množstva druhov voľne žijúcich živočíchov.

Kedy je Svetový deň divokej zveri?

Thajsko odporúčalo Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a 20. decembra 2013 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo deň, ktorý sa má oslavovať 3. marca na svojom 68. zasadnutí. 3. marec je tiež dňom, keď bol schválený Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Deň sa oslavuje každoročne 3. marca.

Témy Svetového dňa voľne žijúcich živočíchov

Každý rok sa Svetový deň voľne žijúcich živočíchov oslavuje s rôznymi témami. Svetový deň divokej zveri uľahčuje sekretariát CITES, ktorý prichádza s témami. Témou pre rok 2018 je „Veľké mačky: predátori v ohrození.“ Veľké mačky sú široko známe a zbožňované po celom svete, ale teraz čelia rôznym hrozbám najmä z ľudských činností. Téma 2018 sa usiluje o to, aby mačky venovali veľkú pozornosť, aby sa zabezpečilo, že budú trvať mnohé generácie. V snahe osloviť širšie publikum, CITES predefinoval termín veľké mačky, aby zahŕňali všetky mačky.

Označenie Svetový deň voľne žijúcich živočíchov

Ľudia sa môžu zapojiť do tohto dňa učením sa viac o veľkých mačkách, ich výzvach a ako pomôcť. Získané informácie možno zdieľať s rodinou a priateľmi. Návšteva miestnej zoologickej záhrady pomôže ľuďom upozorniť na obrovský život na svete. Deti a mládež by mali dostať takéto informácie, pretože budú budúcimi lídrami, ktorí budú bojovať za ochranu voľne žijúcich živočíchov. Publikovanie na sociálnych médiách s #WorldWildlifeDay v príspevkoch je ďalším spôsobom označovania v tento deň.

Význam Svetového dňa voľne žijúcich živočíchov

Voľne žijúce zvieratá v priebehu rokov prospeli ľudstvu v mnohých smeroch, ale najmä prostredníctvom príjmov z cestovného ruchu. Ľudia cestujú po celom svete len preto, aby videli divoké zvieratá a rastliny v ich prirodzenom prostredí. Je potrebné chrániť svetovú populáciu vo svete pre lepšie hospodárstvo na celom svete. Svetový deň voľne žijúcich živočíchov pomáha vytvárať povedomie o hrozbách pre voľne žijúce živočíchy a potrebu ďalších ochranných opatrení.