Čo je to politika v politike?

Filibustering je politická technika, ktorú členovia parlamentu používajú na odkladanie alebo úplné odvrátenie rozhodovania o navrhovanom zákone alebo novele. Táto taktika môže byť použitá členmi parlamentu alebo kongresu a nie je obmedzená na jednu osobu. Tento postup je tiež známy ako „rozprávanie o zákaze smrti“ alebo „rozprávanie sa o účte“. Zahŕňa rozprávanie na dlhšie obdobie bez toho, aby sa zastavilo, takže čas stanovený na rozhodnutie o účte sa vyčerpá a tým sa zabráni hlasovaniu. Ako už bolo spomenuté, skupina poslancov parlamentu sa môže spojiť a rozhodnúť sa, že si navzájom poradí, aby predniesli prejav. Poslanci môžu hovoriť o čomkoľvek, čo bolo vidieť v roku 1935, keď Huey Long predniesol prejav o šalátových receptoch a o tom, ako smažiť ustrice.

Pôvod filtrovania

Slovo „filibuster“ je odvodené z holandského slova vrijbuiter, čo znamená „freebooter“ alebo drancovanie dobrodruha. Najstaršie použitie slova v anglickom jazyku sa datuje do roku 1587, kde kniha z tej doby opísala „filibutors“ ako tí, ktorí ukradli zásobovacie konvoje a neskoré slovo bolo požičané z francúzskeho slova filibustier.

Súčasné použitie slova je požičané od španielskeho slova filibustero v 1850s. Slovo sa vzťahovalo na vojakov šťastia, ktorí zaútočili na španielske územia v strednej Amerike. Slovo bolo prvýkrát použité v roku 1850 v Kongrese, keď sa debata predĺžila na dlhú dobu, čím sa jeden otrávený senátor zavolal odďaľujúcim senátorom tímom „filibusteros“. Slovo neskôr sa stalo v Amerike bežným, čo bránilo pokroku v legislatívnom stretnutí.

histórie

Prvým praktizujúcim tohto postupu je Cato Younger, ktorý bol rímskym senátorom. Cato hovoril nepretržite až do večera, aby zabránil rozhodovaniu o účte. Hovorenie až do večera bolo nevyhnutné, pretože rímske pravidlá vyžadovali, aby boli všetky činnosti Senátu ukončené súmrakom. Jeho dlhé prejavy boli preto veľmi užitočné. Je známe, že Cato používal pri dvoch príležitostiach filibustering, aby bránil cieľom Juliusa Caesara.

Moderné použitie

V súčasnosti je v rôznych krajinách využívaný papierenský priemysel, ale niektoré pravidlá ho v niektorých domoch bránia. Napríklad v Spojených štátoch amerických sa spisovatelia nemôžu stať v Snemovni reprezentantov, pretože na diskusiách je stanovený časový limit. Nie sú akceptovaní ani tvorcovia rozpočtu o rozpočtovom rozpočte. Zastavenie filibusteru tiež nie je ľahké. Senátori musia prejsť „cloture“, ktorý vyžaduje hlasovanie troch pätín hlasujúcich senátorov. Prechod pohybu cloture tiež zahŕňa ďalší zdĺhavý proces.

Existuje mnoho príkladov filibusters po celom svete v miestach, ako je Veľká Británia, Nový Zéland, Írsko a Hong Kong medzi mnohými ďalšími. V Austrálii však obidva domy stanovili časové limity na prejavy, a preto nie je tak jednoduchý.

Táto taktika je argumentovaná tak, aby menšinovej skupine poskytla hlas a zaručila právo na slobodu prejavu, zatiaľ čo iní hovoria, že je to len plytvanie časom. Členovia juhokórejského parlamentu držali svetový rekord v najdlhšom filbusteri, keď hovorili 192 hodín, aby odmietli protiteroristický zákon. V USA, senátori sú známi filibuster čítaním z telefónneho zoznamu a čítanie kapitol kníh.