Čo je environmentálny rasizmus?

Environmentálny rasizmus nastáva vtedy, keď škodlivé podmienky, ako je znečistený vzduch a nečistá voda, neúmerne ovplyvňujú menšinové komunity v danej oblasti. Medzi faktory, ktoré prispievajú k environmentálnemu rasizmu, patria spoločnosti, ktoré vyvážajú nečisté technológie, toxické chemikálie a odpadové produkty.

účinky

Obyvatelia žijúci v oblastiach postihnutých environmentálnym rasizmom môžu čeliť zdravotným problémom. Tieto zdravotné problémy by mohli zahŕňať neurologické problémy, skrátenú životnosť a dokonca smrť. Škodlivé chemikálie sa môžu prenášať vo vzduchu, na zemi av pitnej vode.

Nedávne prípady

Nedávnym príkladom environmentálneho rasizmu by mohla byť kríza pazúrovej vody, ktorá začala v roku 2014. Flint, Michigan má populáciu, ktorá je primárne afroamerická. V tomto meste bola voda kontaminovaná jedovatými hladinami olova, čo je nebezpečná chemikália, ktorá môže spôsobiť poškodenie mozgu. Federálne vládne organizácie sa snažili skryť expozíciu, čo viedlo k dlhodobému poškodeniu v rámci spoločenstva.

riešenie

Schôdza OSN o životnom prostredí a rozširovaní prišla s obrannými princípmi existujúcich hrozieb environmentálneho rasizmu. Podľa týchto princípov nedostatok dostatočného vedeckého uistenia neslúži ako dôvod na odloženie koefektívnej metódy na zastavenie environmentálneho rasizmu. Stretnutie sa tiež zameralo na vytvorenie lepšieho rámca, ktorý bude zodpovedať ľuďom zodpovedným za zverstvá.